Opplever du samlivsbrudd?

En skilsmisse starter vanligvis med samlivsbrudd. Det er ved separasjonen at alle rettsvirkninger inntrer, både i forhold til barnefordeling og økonomisk oppgjør/skifte. Enten du forbereder samlivsbrudd eller er separert allerede, så står vi som skilsmisseadvokater klare til å bistå deg gjennom hele din skilsmisse.
Rettslig sett kan en skilsmisse deles i tre områder:

  • Få innvilget separasjons- og skilsmissebevilling hos Fylkesmannen
  • Barnefordeling, herunder fast bopel og samvær
  • Økonomisk oppgjør

Vi kan bistå deg med alt dette. Er du samboer er naturlig nok første punkt ikke aktuelt. Vi starter med en konferanse med deg hvor du kan beskrive saken din for oss. Deretter vil vi på dine vegne innhente nødvendig tilleggsinformasjon og rette en henvendelse til motparten med forslag til løsning. Dersom forhandlinger ikke fører frem bistår vi deg med å ta saken inn for retten.

 

Ta kontakt nå!

 

 “Å bli skilt var noe jeg ikke var forberedt på. Den hjelpen jeg fikk via Legalia gjorde at jeg og familien kom gjennom det med både helsen og økonomien i behold. Jeg kan gi mine varmeste anbefalinger til de som kommer i samme situasjon.” Ann Helen, 49 år

 

Jeg vil gjerne bli kontaktet for en uforpliktende samtale:

Mitt navn (obligatorisk)

Min epost-adresse (obligatorisk)

Mitt telefonnummer (obligatorisk)

Kort beskrivelse av min sak